Usługi i technologie

1. Świadczymy usługi w zakresie:

  1.1 obróbki plastycznej na zimno elementów z blach o grubości od 1,5 mm do 5 mm :

  • na prasach mimośrodowych o nacisku od 16t do 100t
  • na prasach hydraulicznych o nacisku od 150t do 400t
  • na walcarkach trój i czterowalcowych

  1.2 spawania elektrycznego elektrodą otuloną i w osłonie gazów

  1.3 śrutowania

  1.4 malowania proszkowego

2. Wystawiamy również duplikaty poświadczeń na zbiorniki LPG oraz deklaracji zgodności i paszportów na zbiorniki pneumatyczne.