Polityka jakości

Polityką firmy PolmoCon jest dostarczanie na rynek wyrobów o wysokiej jakości potwierdzonych certyfikatami oraz zdobywanie uznania Klientów dzięki ich niezawodnemu działaniu i terminowości dostaw.
W celu zapewnienia Klientom oczekiwanego poziomu jakości, nasze wyroby i usługi spełniają wymagania obowiązujących norm i przepisów, a działalność i ciągłe doskonalenie firmy odbywa się równolegle z doskonaleniem Systemu Zarządzania Jakością wg wytycznych międzynarodowego modelu zarządzania ISO 9001:2000.

Stosowanie Systemu Zarządzania Jakością potwierdza certyfikat wystawiony przez firmę ISOQAR.

Politykę firmy w dziedzinie jakości realizujemy przez :

  • stałe doskonalenie jakości wyrobów
  • monitorowanie spełnienia oczekiwań i wymagań naszych klientów
  • systematyczne szkolenie i zaangażowanie całej załogi w kwestie jakości przez kształtowanie przekonania, że za jakość odpowiedzialny jest każdy pracownik
  • badanie przyczyn nieprawidłowości i zapobieganie im
  • współpracę z kwalifikowanymi dostawcami
  • dostosowanie się do indywidualnych potrzeb klienta
  • prowadzenie audytów wewnętrznych i przeglądów przez kierownictwo w celu potwierdzenia prawidłowego funkcjonowania oraz doskonalenia systemu zarządzania jakością
  • wprowadzenie nowych rozwiązań i działań marketingowych.

Uzyskane Certyfikaty